Lekcja chemii na UO

Uczniowie klasy 1TEW i 1TM mogli dzisiaj wziąć udział w ciekawych zajęciach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Wykonywali samodzielnie doświadczenia, obserwowali zachodzące zmiany i wyciągali wnioski. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z barwnymi związkami chromu i manganu oraz miareczkowali kwas zasadą. Taka lekcja chemii podobała się Naszym uczniom.